آب پرتقال گیر دستی بامبوم مدل:miksy

آب پرتقال گیر دستی بامبوم مدل:miksy

آب پرتقال گیر دستی بامبوم مدل: miksy

  • از این آب مبوه گیر میتوان برای پرتقال و لیمو استفاه کرد
  • مقاوم و مدرن


آب پرتقال گیر دستی بامبوم,آب پرتقال گیر دستی,آب میوه گیر دستی چوبی, آب میوه گیر دستی مدرن,آب پرتقال گیر دستی جدید